تبلیغات
دانشجویان اکتشاف معدن 89 پلی تکنیک تهران - آشنایی با کانی شناسی نوری
دانشجویان اکتشاف معدن 89 پلی تکنیک تهران
ایرانی سربلند با پشتوانه علمی قوی
"
درباره وبلاگ


باسلام خدمت كلیه كاربران عزیز
ورود شما رو به وبلاگ مهندسین اكتشاف معدن 89 پلی تكنیك تبریك گفته و امیدوارم در كنار این وبلاگ لحظات خوب و خوشی داشته باشید و بتونیم با شما در ارتباط مستمر باشیم .
باما همراه باشید تا شمارا بادنیای معدن آشنا كنیم .
مدیر وبلاگ ( سجاد باتقوا )

مدیر وبلاگ : SAJJAD BATAGHVA
نویسندگان
سلام گرم  به همه بچه های اکتشاف معدن و کاربران گرامی وبلاگ امروز یکی از درس های رشته معدن تحت عنوان کانی شناسی نوری رو معرفی می کنیم .

اما تو یک جمله می توان گفت کانی شناسی نوری قسمتی از علم مینرالوگرافی است که خواص نوری کانی ها را مورد بررسی قرار می دهد .

 انواع كانی ها :

1) كانی اپك : اگر در حالت نور ppl كانی ما به صورت تیره باشد آن كانی كانی اپك نام دارد . و چون نور از كانی اپك عبور نمی كند باید برای دیدن ان كانی ها از میكروسكوپ های انعكاسی استفاده كرد .

2) كانی های شفاف:

الف) یك محوری: كانی های متبلور در سیستم های هگزاگونال ،تری گونال  و تترا گونال

ب) دومحوری: كانی های متبلور در سیستم های اروترومبیك، مونوكلینیك و تری كلینیك

- عوامل موثر در شكل كانی ها :

1) تركیب شیمیایی

2)  شرایط تبلور

شكل كانی :

1) یو هدرال  اگر كانی زاویه دار باشد، و گوشه های آن خرده نشده باشد شکل دار است .

2) ساب هدرال : اگر گوشه ای كانی خرده باشد به آن نیمه شكل دار می گویند .

3)آن هدرال : اگر كانی زاویه دار باشد ، گوشه ها خرده باشد به آن بی شكل می گویند.

- فرم شكل كانی:

 1) شش گوش (برش عرضی Am )

2) هشت گوش( برش عرضی py )

3) ستونی ( برش طولی Am _ py )

4)سوزنی  (برش طولیAm )

5) فلسی mica grop( mus bt chl)

 اولین كانی در واكنش بون شكل دار است( الوین ) و هر چه از سری واكنش بون به پایین پیش می رویم از حالت شكل دار خارج می شود.مانند كوارتز كه بی شكل است.

- رنگ كانی

الف):دارای رنگ :

با چرخش میز میكروسكوپ كه به1-  دارای چند رنگی 2ـ فاقد چند رنگی تقسیم میشود

دارای چند رنگی

1) دارای چند رنگی مستقیم : در جهتppl تیره

2) دارای چند رنگی معكوس: در جهتppl روشن

 كانی هایی كه دارای چند رنگی هستند در برش عرضی فاقد چند رنگی می باشند.

- قهوه ای روشن و تیره Bt   _  سبز كم رنگ تا پررنگ Am

- سبز تا كرم رنگ chl    _   قهوه ای روشن و تیره تا كرمpy

 ب:فاقد رنگ mus_ Qtzp_ kfs)   )

رخ --کلیواژ

- تعریف: سطح یا امتداد خاصی از بلور كه پیوند در آن جهت سست بوده و موجب می شود تا بلور در آن امتداد شكسته شود و سطوح ایجاد شده منظم باشد آن را رخ می گویند.

- از لحاظ كیفیت به انواع :

 واضح ، نیمه واضح و غیر واضح قابل تقسیم هستند.

كانی های آمورف فاقد رخ هستند اما كانی های بلورین گاهی در یك،دو،سه،چهار و شش  جهت دارای رخ هستند

- انواع رخ

(1 انواع  رخ یك جهتی مانند mica grop( mus bt chl)

(2 رخ دوجهتی:  قائم مانند پیروكسن و غیر قائم مانند آمفیبول 

(3خ سه جهتی: مانند cal وpol

نكته : ضخامت رخ ثابت بوده و با چرخش میز میكروسكوپ تغییر رنگ نمی دهد و بصورت خطوط صاف و پیوسته است

- شكستگی :

شكستگی به صورت خطوط ناصاف و با ضخامت متغییر دیده می شود و چون در قسمت شكستكی آلتره شدن به وجود می آید در نتیجه با چرخش میز میكروسكوپ تغییر رنگ مشاهده می شود.

- برجستگی:

 1)كم : حاشیه كانی مشخص نباشد مانند kfs

2) متوسط:حاشیه كانی قایل تشخیص است مانند Qtz

3) بالا:كانی به صورت خیلی برجسته است مانند Bt-Ap-zr

- ضریب شکست :

حاشیه بكر یا ضریب شكست عبارت است از تغییر مسیر نور از محیط های مختلف و از اجسام گوناگون گاهی ممكن است سرعت نور و میزان آن كاهش بیابد.

با پایین آوردن میز میكروسكوپ هاله یا حاشیه بكر را ایجاد می كنیم در نتیجه در صورتی كه پیچ تنظیم كننده را به طرف خودمان  حركت دهیم  حالات زیر اتفاق می افتد:

1) حاشیه كانی به سمت داخل می رود پس ضریب شكست كانی بالا است مانند كانی های (Bt- Am -Pl)

2) هاله ایجاد شده به سمت خارج كانی میرود در نتیجه ضریب شكست كم است مانند كانی (KFC)

- تجزیه یا آلتره :

 یك كانی كه قبلا تشكیل شده در شرایط جدید به كانی دیگری تبدیل می شود مثل تبدیل آلكالی فلدسپات به كائولینیت.وقتی كه آنالیزور بیرون است آن قسمتی كه تجزیه شدگی دارد كمی كدر دیده می شود و مانند این است كه روی آن را پوشانده باشیم و وقتی كه آنالیزاتور را وارد می كنیم به صورت رنگی دیده می شود. این حالت را آلتراسیون می گویند.

تجزیه شدگی به عوامل زیر بستگی دارد :

(1 طویل شدگی

(2تركیب كانی

- انكلوزیون :

 كانی قبلا تشكیل شده و توسط كانی دیگری در بر گرفته می شود مثل زیركن داخل بیوتیت.

- خاموشی

 ابتدا نور xplرا مشاهده می كنیم در صورتی كه زیر میكروسكوپ مقطعی نباشد ما تاریك می بینیم . جهت xpl شمالی جنوبی است وppl شرقی غربی است و اثر یكدیگر را خنثی  می كنند،و تاریك دیده می شود.اگر كانی را در زیر میكروسكوپ قرار دهیم به كمك تیغه های كمكی زاویه 45 درجه می سازند و می توان نوع كانی را مشخص كرد.كانی را به موازات تار شمالی جنوبی قرار می دهیم و زاویه میز میكروسكوپ را وقتی كانی به موازات تار شمالی جنوبی است می خوانیم و سپس كانی را در جهت عقربه های ساعت می چرخانیم تا زمانی كه تاریك شود و وقتی تاریك شد دوباره زاویه را می خوانیم در آن هنگام زاویه ها را كم می كنیم كه حالات زیر اتفاق می افتد.

1) موازی:اگر زاویه چرخش 90 درجه باشد مانند  mus Bt

2) مایل:زاویه جرخش( 44-1) و( 89-46) درجه باشدمانند  Am _ py

(3متقارن:زاویه چرخش 45درجه باشدمانند  Am _ py

- خاموشی موجی

 گاهی كانی تحت تاثیر گرماو فشا قرار می گیرد در نتیجه محور های نوری آن تغییر و به صورت      ایجاد می شود كه در این صورت خاموشی مطلق به وجود نمی آید و خاموشی به صورت موجی شكل روی آن حركت می كند. این خاموشی مخصوص كوارتز است

- رنگ اینترفرانس:

(1ابتدا كانی را در حالت خاموشی مطلق قرار می دهیم و عدد مقابل میز میكروسكوپ رامی خوانیم

(2سپس به عدد نوشته شده 45درجه اضافه می كنیم در این حالت روشنایی مطلق است كه رنگ اینترفرانس نامیده می شود.

در این حالت تعداد حلقه های قرمز را با یك جمع كرده كه در این صورت شماره نظام مشخص می شود و رنگ كانی رنگ نظام را معین می كند.

- طویل شدگی

(1كانی را به موازات تار شمالی جنوبی قرار می دهیم

(2كانی را نسبت به تار شمالی جنوبی 45 درجه می چرخانیم

(3كانی به موازات تیغه كمكی قرار می گیرد

(4تیغه كمكی را از جایگاه مخصوص وارد میدان دید می كنیم

(5اگر محور دید و كانی و تیغه یكسان باشد رنگ اینترفرانس افزایش می یابد یعنی آبی یا سبزشود در این صورت كانی هم جهت با تیغه كمكی (منفی)می باشد ولی اگر رنگ زرد تا نارنجی شود كانی خلاف جهت تیغه(مثبت) است

در صورتی كه كانی دارای رنگ انترفرانس نظام بالا باشد از تیغه كمكی جبران كننده استفاده می كنیم.

- بافت اسكلوشن :

بعضی از كانی ها پس از سرد شدن به دو كانی تقكیك می شوند كه به آن اسكلوشن می گویند.پدیده اسكلوشن را در فلدسپات ها به پرتیت و آنتی پرتیت می شناسند.

خصوصیات بافت اسكلوشن:

1) در یك كانی خواص نوری دو كانی قابل بررسی است.

2) در پیروكسن ها گاهی پدیده اكسلوشن تشكیل می شود.

3) در نور pplبافت اسكلوشن بی رنگ .و در نور xplسفید تا خاكستری است

4) پلاژیكلاز برجستگی بیشتراز آلكالی فلدسپات (وقتی آنالیزاتور خارج باشد)است

(5 اگر زمینه به سمت داخل و برجستگی بالا داشته باشد و لكه های آن برجستگی های  ظریف داشته باشند و حاشیه بكرشان به سمت بیرون حركت كنند نوع اسكلوشن آنتی پرتیت است و اگر بر عكس باشد پرتیت

(6اگر حالت فوق خیلی ریز باشد میكرو آنتی پرتیت گفته می شود.

- ماكل :

بلورهای بعضی از كانی ها هنگام تبلور در یك سطح یا محور مشتركاً رشد نموده و تشكیل ماكل را می دهند .

- انواع ماكل :

1)ماكل كارلسباد

2) پلی سنتیك

3)  پركلین

4) مشبك

5)  تداخلی

برای دیدن ماكل ها آنالیزاتور باید داخل باشدیعنی ماكل تنها با نور xpl دیده می شود

1) ماكل كارلسباد از دو بلور تشكیل شده است كه در یك محور مشترك هستند

2) ماكل پلی سنتیك از چند بلور كه خواص نوری آنها یكسان است تشكیل شده است بلور ها حالت نوار داشته كه به صورت ممتد و یك نواخت است

3) ماكل پریكلین مانند ماكل پلی سنتیك است با این تفاوت كه عرض نوارهاغیر یكسان و تا انتها نمی رسند

4) ماكل مشبك كه به صورت مشبك است

از ماكل ها برای تشخیص كانی و تعیین تركیب شیمیایی آنها نیز استفاده می شود مثلاًماكل پلی سنتیك برای شناسایی پلاژیكلاز و پتاسیم فلدسپات رابا استفاده از ماكل كارلسباد و میكروكلین را توسط ماكل مشبك تشخیص می دهند

- زونینگ:

تغیرات منظم و تدریجی در تركیب شیمیایی یك كانی و یا تغییر نوع كاتیون رنگی موجب تشكیل زونینگ می شودیعنی زونینگ به دلیل تفاوت در تركیب شیمیایی دو كانی به دو رنگ دیده می شود كه حاشیه زونینگ آلبیت باشد سدیم دار و مركز آن اندریت است (كلسیم دار) و با چرخش میز میكروسكوپ به خوبی مشاهده می شود


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
SAJJAD BATAGHVA
جمعه 31 شهریور 1391
دوشنبه 30 مرداد 1396 ساعت 11 و 54 دقیقه و 48 ثانیه
My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the expenses.

But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type
on a variety of websites for about a year and am worried about switching to another platform.
I have heard excellent things about blogengine.net.
Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?
Any kind of help would be really appreciated!
یکشنبه 15 مرداد 1396 ساعت 18 و 05 دقیقه و 13 ثانیه
I loved as much as you'll receive carried
out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering
the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly
the same nearly very often inside case you shield this increase.
یکشنبه 15 مرداد 1396 ساعت 14 و 52 دقیقه و 02 ثانیه
My brother recommended I would possibly like this blog. He was once entirely right.
This put up truly made my day. You cann't imagine just how so much time I had spent for this information! Thank you!
جمعه 13 مرداد 1396 ساعت 18 و 56 دقیقه و 58 ثانیه
I really like what you guys tend to be up too. This sort of clever work and reporting!

Keep up the good works guys I've included you guys to our blogroll.
شنبه 7 مرداد 1396 ساعت 10 و 47 دقیقه و 19 ثانیه
You really make it appear really easy together with your presentation but I
in finding this matter to be really one thing which I
believe I would by no means understand. It seems too complex and very large for me.
I am looking forward to your subsequent publish, I'll try to get the dangle of it!
دوشنبه 5 تیر 1396 ساعت 00 و 10 دقیقه و 20 ثانیه
ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین ابتدا
آیا نه نشستن بسیار خوب با من پس
از برخی از زمان. جایی درون جملات
شما موفق به من مؤمن اما تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.
من هنوز کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و
شما خواهد را خوب به پر کسانی که معافیت.

در این رویداد شما در واقع که می توانید
انجام من را قطعا تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 11 و 46 دقیقه و 34 ثانیه
Wow! This blog looks exactly like my old one! It's on a completely
different topic but it has pretty much the same page layout and design. Great choice of colors!
پنجشنبه 24 فروردین 1396 ساعت 04 و 05 دقیقه و 11 ثانیه
you are in point of fact a good webmaster. The site loading speed is
incredible. It seems that you're doing any unique trick.

Also, The contents are masterpiece. you've performed a fantastic task in this matter!
جمعه 11 فروردین 1396 ساعت 22 و 21 دقیقه و 06 ثانیه
Thank you for some other wonderful post. The place else
could anyone get that type of info in such a perfect means of writing?
I have a presentation next week, and I am on the search for such information.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای دانشجویان اکتشاف معدن 89 پلی تکنیک تهران محفوظ است